Bài viết

đèn led chiếu sáng nhà xưởng

Thiết kế đèn led chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp nhà máy sản xuất tôn thép.

Chiếu sáng hiện nay chiếm khoảng 15%-20% tổng năng lượng tiêu thụ trong nhà máy sản xuất. Tùy vào những lĩnh vực sản xuất mà % năng lượng cho chiếu sáng khác nhau. ACLED nêu ra giải pháp thiết kế đèn led chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp. Read more