Bài viết

den led chieu sang duong pho-1

Giải pháp thiết kế đèn led chiếu sáng đường phố, đô thị.

Ở Việt Nam năng lượng trong chiếu sáng chiếm khoảng 25%-27% tổng năng lượng tiêu thụ hàng năm. ACLED đưa ra Giải pháp thiết kế đèn led chiếu sáng đường phố, đô thị. Trong đó chủ yếu dành cho chiếu sáng công cộng. Đây là là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất hiện nay. Read more